Bezuinigingen op rechtsbijstand

Rechtsbijstand is een vorm van bijstand waar veel mensen gebruik van maken, noodgedwongen of niet. Dankzij rechtsbijstand is het voor veel Nederlanders mogelijk om uit nare situaties te komen waar zij vaak buiten hun schuld om in zijn beland. Met alle bezuinigingen en de economische situatie van het land leek het echter al onmogelijk dat niet ook op het gebied van de rechtsbijstand gekort zou moeten worden. Tijdens de novembermaand brandde dit dan ook los; het kabinet kwam met een voorstel tot bezuinigingen van maar liefst 85 miljoen. Dit is overigens minder nieuws dan hoe het gebracht werd in de kranten; het voorstel werd al geïntroduceerd in maart 2013 en reeds toen was er al direct kritiek.

De bezuinigingen en de gevolgen

De bezuinigingen van 85 miljoen zouden hoofdzakelijk gericht zijn op de gefinancierde rechtsbijstand en het uurloon van advocaten. Op deze manier zou de eigen bijdrage voor de kosten van een advocaat zo hoog worden, dat het inschakelen van een advocaat voor de meeste mensen onbereikbaar zou gaan worden. Ook zouden de kosten enorm gaan stijgen, zo zouden de kosten bij een echtscheiding maar liefst minimaal 335 euro worden, een bedrag dat snel op zou kunnen lopen bij complicaties. Met zulke hoge kosten voor een advocaat en zulke hoge kosten voor een eigen bijdrage, kan het alleen maar zorgen voor grote financiële problemen bij juist de mensen die dit niet zouden kunnen dragen.

Kritieken op de bezuinigingen

Uiteraard kwam er veel kritiek op het voorstel, de advocaten staakten en tijdens de debatten in de Kamer werd gezocht naar andere (of aanvullende) maatregelen. Zo zouden de kosten voor de rechtsgang omhoog moeten voor de overheid, aangezien deze in het leeuwendeel van de gevallen zelf de zaak aangespannen had. Daarnaast werd er direct gewezen op het Europees Recht en het recht op juridische bijstand en juridisch advies.

De actuele situatie en de gevolgen voor de consument

Na alle kritieken is er opnieuw gepraat in de Kamer en wordt gezocht naar een oplossing. De voorstellen die op tafel liggen lijken in ieder geval geen passende oplossing, omdat dankzij deze maatregelen meer mensen in de problemen kunnen komen, dan dat er problemen worden opgelost. Op deze manier zou iedereen aangewezen zijn op een rechtsbijstandverzekering, maar wanneer deze verzekeraars geen gebruik meer kunnen maken van subsidies, terwijl de kosten voor rechtsbijstand en rechtszaken tegelijkertijd stijgen, zal dit er echter slechts toe leiden dat de premies voor de verzekeringen zullen stijgen, waardoor minder consumenten gebruik kunnen maken van deze verzekeringen. Momenteel lijkt deze optie overigens nog wel de meest schappelijke; liever een duurdere rechtsbijstandverzekering dan onbetaalbare rechtsbijstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *